Dnevna arhiva: 18. фебруара 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka ugostiteljskih usluga – usluga smještaja i ugostiteljskih usluga za održavanje VII Naučne konferencije sa međunarodnim učešćem Jahorinski poslovni forum“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Obrazac realizacije ugovora

Obrazac realizacije ugovora „Nabavka stomatološke opreme“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Obrazac

Pročitajte

Obrazac realizacije ugovora

Obrazac realizacije ugovora „Nabavka novih i punjenja starih tonera“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Obrazac

Pročitajte