Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka ugostiteljskih usluga – usluga smještaja i ugostiteljskih usluga za održavanje VII Naučne konferencije sa međunarodnim učešćem Jahorinski poslovni forum“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka