Start / Sva Obavještenja / Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka materijala za čišćenje“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Obrazac