Preduzetnička radionica “Kako pokrenuti vlastiti biznis?”

Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) upućuje poziv bivšim i sadašnjim studentima da prisustvuju radionici pod nazivom “Kako pokrenuti vlastiti biznis?” koja će biti održana 7. februara s početkom u 9 časova u prostorijama Fakulteta.

Cilj radionice je da pruži osnovne informacije o tome kako „pronaći“ pravu ideju za pokretanje biznisa, kako vrednovati ili valorizovati poslovnu ideju, šta je potrebno za registraciju biznisa i kako obezbijediti finansijska sredstva za početak poslovanja.

Polaznicima će biti prezentovana mogućnosti da svoj biznis registruju u prostorijama Studentsko-preduzetničkog inkubatora na Ekonomskom fakultetu.

Za učešće na radionici zaintersovani se mogu prijaviti tako što će popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu radionice@ekofis.ues.rs.ba najkasnije do 5. februara do 15:00 časova.

Prilog: Prijavni obrazac, Program radionice