Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka sredstava za održavanje higijene“ za potrebe Saobračajnog fakulteta Doboj Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka