Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku “Nabavka laboratorijske opreme” za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru projekta “Produkcija multifunkcionalnih nanočestica zlata i razvoj odgovarajućih tehnika za njihovu karakterizaciju PRO-NANO”.

Prilog: Obrazac