Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka laboratorijske opreme“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru projekta „Produkcija multifunkcionalnih nanočestica zlata i razvoj odgovarajućih tehnika za njihovu karakterizaciju PRO-NANO“.

Prilog: Obrazac