Start / Sva Obavještenja / Odbrana završnog master rada – Vanja Balaban

Odbrana završnog master rada – Vanja Balaban

Obavještavaju se svi zainteresovani da će dana 01.02.2019. godine (petak) sa početkom u 12.00 časova na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku, kandidat Vanja Balaban, dipl. inž. prehrambene tehnologije javno braniti (završni) master rad pod nazivom: „Distribucija tehnološkog kvaliteta u pasažnim brašnima kao element optimizacije učinka mlina“.

Završni master rad se nalazi u biblioteci fakulteta i dostupan je javnosti u roku od 15 dana od dana objavljivanja, svakim radnim danom u vremenu od 07 do 15 časova.

Prilog: Obavještenje