Start / Fakulteti i Akademije / Međunarodna ljetna škola – GRAZ SEGGAU 2019

Međunarodna ljetna škola – GRAZ SEGGAU 2019

Karl Franzens Univerzitet u Gracu objavio je poziv za prijavu na 14. Međunarodnu ljetnu školu u Grazu – Seggau 2019 na temu “ Radical (dis)engagement: State – Society – Religion“.

Ova ljetna škola biće održana od 30. juna do 13. jula 2019. godine u dvorcu Seggau. Međunarodna ljetna škola Seggau dizajnirana je za međunarodno orijentisane, visoko motivisane studente iz svih disciplina koji žele prošitriti svoje razumijevanje aktuelnih evropskih i međunarodnih poslova, koncentrirajući se na regije Jugoistočne Evrope i Amerike, proučavanjem i razmatranjem globalnih kretanja i izazova u kontekstu kolektivnih pitanja, koja se reflektuju kroz aspekte individualnih, društvenih, političkih, kulturnih, regionalnih, ekonomskih i nacionalnih identiteta.

Razlozi zašto se prijaviti na Međunarodnu ljetnu školu Seggau 2019:

  • dvosedmični Ljetni Univerzitet;
  • 6 ECTS bodova za učešće i seminarske radove;
  • predavanja, panel diskusije i 7 paralelnih seminara iz modula;
  • razgovori sa međunarodnim predavačima i gostima;
  • u sklopu Seggau 2019 imate: školarinu, hranu, smještaj, vannastavne aktivnosti i izlete.

Rok za prijavu: 18. mart 2019. godine.

Više o programu i načinu apliciranja možete pronaći na:http://international.uni-graz.at/en/gusegg