Start / Sva Obavještenja / Javna odbrana doktorske disertacije – Vukmirović dr Mihailo

Javna odbrana doktorske disertacije – Vukmirović dr Mihailo

Na osnovu člana 12. Pravilnika o sticanju naučnog stepena doktora medicinskih nauka, Medicinski fakultet iz Foče, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, objavljuje

JAVNU ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

Vukmirović dr Mihailo će javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „UČESTALOST VENTIKULARNIH ARITMIJA KOD PACIJENATA SA DILATATIVNOM NEISHEMIJSKOM I ISHEMIJSKOM KARDIOMIOPATIJOM“.

Javna odbrana doktorske disertacije će se održati 29.01.2019. godine sa početkom u 12:00 časova, u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Foči.

Doktorska disertacija je dostupna javnosti i može se pogledati svakim radnim danom u Biblioteci Medicinskog fakulteta u Foči u vremenu od 08:00 do 19:00 časova.

Prilog: Oglas