Start / Fakulteti i Akademije / Radovi projektnih partnera REBUS-a predstavljeni na konferenciji COMETa 2018

Radovi projektnih partnera REBUS-a predstavljeni na konferenciji COMETa 2018

Projekat REBUS (REady for BUSiness – Integrating and validating practical entrepreneurship skills in engineering and ICT studies), u kom učestvuje Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) predstavljen je na četvrtoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Primjenjene tehnologije u mašinskom inženjerstvu“ – COMETa 2018, koja je od 27. do 30. novembra održana na Jahorini u organizaciji ovog fakulteta.

Glavni zadatak COMETa 2018. je povećanje konkurentnosti ekonomija u regiji, a konferencija ima za cilj doprinijeti primjeni novih tehnologija u proizvodnim procesima kroz provođenje bolje saradnje između istraživačkih institucija i preduzeća, te olakšavanje primjene rezultata istraživanja radova koji će biti objavljeni tokom konferencije.

Zbornik radova konferencije obuhvata čak 112 radova autora iz 12 različitih zemalja. Šest od tih radova dostavili su projektni partneri REBUS-a, koji su predstavljeni na sesijama koje je moderirao koordinator projekta prof. dr. Branko Vučijak sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, zajedno s drugim radovima koji imaju sličan fokus.

Nakon sesije održana je i radionica „REBUS: Razvoj preduzetničkih kompetencija u visokom obrazovanju“, koju je takođe moderirao profesor Vučijak, a u kojoj su učestvovali predstavnici i univerziteta i poslovnih subjekata.

Tokom radionice raspravljane su ključne poruke REBUS projekta, učesnici su upoznati s postignutim rezultatima, ali se razgovaralo još i o nekim nepotpuno odgovorenim pitanjima, kao što su alati za izgradnju stavova i posvećenosti studenata kao jedne od tri ose kompetencija, ili uvođenje tema koje se ne smatraju inženjerskim (kao primjer komunikacijske vještine) u kurikulume inženjerskih i ICT-studija.

Razgovarano je o novim idejama i postignut je visok stepen konsensusa da se projekat REBUS fokusira na stvarno postojeće praznine u kompetencijama diplomaca.

Budući da je konferencija imala velik broj učesnika, to je takođe bila dobra prilika da se organizuje „Nacionalni info dan“. Za tu je svrhu napravljen poseban štand na kojem su dvije studentkinje Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu pružale informacije o REBUS projektu i djelile promotivne materijale spremljene za ovu priliku.

Podržali su ih prof. dr Goran Orašanin sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i prof. dr Branko Vučijak sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pružanjem detaljnijih informacija o REBUS projektu, što je u kombinaciji s prethodno spomenutim rezultatima radionice kao aktivnosti diseminacije dalo adekvatne očekivane rezultate.

Univerzitet u Sarajevu je koordinator projekta REBUS ( REady for BUSiness – Integrating and validating practical entrepreneurship skills in engineering and ICT studies), odnosno Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Branko Vučijak.