Старт / Вијести - Машински факултет / Радови пројектних партнера REBUS-a представљени на конференцији COMETa 2018

Радови пројектних партнера REBUS-a представљени на конференцији COMETa 2018

Пројекат REBUS (REady for BUSiness – Integrating and validating practical entrepreneurship skills in engineering and ICT studies), у ком учествује Машински факултет Универзитета у Источном Сарајеву (УИС) представљен је на четвртој међународној конференцији под називом „Примјењене технологије у машинском инжењерству“ – COMETa 2018, која је од 27. до 30. новембра одржана на Јахорини у организацији овог факултета.

Главни задатак COMETa 2018. је повећање конкурентности економија у регији, а конференција има за циљ допринијети примјени нових технологија у производним процесима кроз провођење боље сарадње између истраживачких институција и предузећа, те олакшавање примјене резултата истраживања радова који ће бити објављени током конференције.

Зборник радова конференције обухвата чак 112 радова аутора из 12 различитих земаља. Шест од тих радова доставили су пројектни партнери REBUS-а, који су представљени на сесијама које је модерирао координатор пројекта проф. др. Бранко Вучијак са Машинског факултета Универзитета у Сарајеву, заједно с другим радовима који имају сличан фокус.

Након сесије одржана је и радионица „REBUS: Развој предузетничких компетенција у високом образовању“, коју је такође модерирао професор Вучијак, а у којој су учествовали представници и универзитета и пословних субјеката.

Током радионице расправљане су кључне поруке REBUS пројекта, учесници су упознати с постигнутим резултатима, али се разговарало још и о неким непотпуно одговореним питањима, као што су алати за изградњу ставова и посвећености студената као једне од три осе компетенција, или увођење тема које се не сматрају инжењерским (као примјер комуникацијске вјештине) у курикулуме инжењерских и ICT-студија.

Разговарано је о новим идејама и постигнут је висок степен консенсуса да се пројекат РЕБУС фокусира на стварно постојеће празнине у компетенцијама дипломаца.

Будући да је конференција имала велик број учесника, то је такође била добра прилика да се организује „Национални инфо дан“. За ту је сврху направљен посебан штанд на којем су двије студенткиње Машинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву пружале информације о REBUS пројекту и дјелиле промотивне материјале спремљене за ову прилику.

Подржали су их проф. др Горан Орашанин са Машинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву и проф. др Бранко Вучијак са Машинског факултета Универзитета у Сарајеву пружањем детаљнијих информација о РЕБУС пројекту, што је у комбинацији с претходно споменутим резултатима радионице као активности дисеминације дало адекватне очекиване резултате.

Универзитет у Сарајеву је координатор пројекта REBUS ( REady for BUSiness – Integrating and validating practical entrepreneurship skills in engineering and ICT studies), односно Машински факултет Универзитета у Сарајеву и проф. др. Бранко Вучијак.