Start / Sve Aktuelnosti / Komemoracija i sahrana prof. dr Miladina Jovičića u subotu u Bijeljini

Komemoracija i sahrana prof. dr Miladina Jovičića u subotu u Bijeljini

Komemorativna sjednica povodom smrti prof. dr Miladina Jovičića, dekana Fakulteta poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) biće održana u subotu, 8. decembra 2018. godine, u 11 časova u zgradi Centra za visoko obrazovanje u Bijeljini. Sahrana će biti obavljena istog dana u 13 časova na groblju Pučile u Bijeljini.

Prof. dr Miladin Jovičić preminuo je u četvrtak, 6. decembra, u 62. godini života nakon kraće i teške bolesti.

Rođen je 14.09.1957. godine u selu Ugljevička Obrijež, Opština Ugljevik. Osnovnu školu završio je u Ugljeviku, a bijeljinsku Gimnaziju 1976. godine, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet u Banjoj Luci koji završava 1980. godine.

Postdiplomski studije upisao je 1984. godine u Sarajevu na Ekonomskim fakultetu, a magistarsku tezu pod nazivom „Električna energija u funkciji privrednog razvoja“ odbranio je 1987. godine.

Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu 2003. godine na temu„Mjerenje uspješnosti menadžera kao faktor razvoja u zemljama u tranziciji“.

Objavio je, samostalno ili u koautorstvu, osam knjiga koje tretiraju oblast upravljanja mezoekonomskim sistemima, kao i više od 35 naučnih i stručnih radova iz oblasti menadžmenta i preduzetničke ekonomije u eminentnim domaćim i stranim časopisima.

Dužnost dekana Fakulteta poslovne ekonomije obavljao je od 2016. godine.

Svojim znanjem, trudom i radom ostavio je neizbrisiv trag na stranicama istorije razvoja Fakulteta poslovne ekonomije i Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Neka mu je vječna slava i hvala!