Start / Fakulteti i Akademije / Na Filozofskom fakultetu održana studentska tribina

Na Filozofskom fakultetu održana studentska tribina

Studentska tribina za studente Univerziteta u Istočnom Sarajevu održana je 22. novembra 2018. godine u amfiteatru Filozofskog fakulteta u Palama.

Tribinu je vodio prof. dr Mile Ilić, stručnjak za metodiku nastave građanskog obrazovanja, u saradnji sa Obrazovnim centrom za demokratiju i ljudska prava (CIVITAS).

Na tribini se govorilo o razvoju građanskih kompetencija budućih intelektualaca, a posebno onih koji će završiti nastavničke dodiplomske studije. Učesnici tribine bili su studenti Katedre za pedagogiju, Katedre za psihologiju i Katedre za filozofiju.

Univerzitetska konferencija posvećena temi iz oblasti građanskog obrazovanja najavljena je za 3. i 4. decembar 2018. godine u Sarajevu i u njoj će učestvovati i studenti Katedre za pedagogiju. Konferenciju organizuju CIVITAS i Ured za odnose s javnošću Ambasade SAD u partnerstvu sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu koji je domaćin programa.