Start / Fakulteti i Akademije / Upis na master studij Informatika u obrazovanju

Upis na master studij Informatika u obrazovanju

Pedagoški fakultet Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) upisuje 70 kandidata (50 redovnih i 20 vanrednih) u prvu godinu drugog ciklusa studija novolicenciranog studijskog programa Informatika u obrazovanju.

Prvi upisni rok na navedeni studijski program biće organizovan u sljedećim terminima:

  • prijavljivanje kandidata počinje 12.11.2018. a završava 16.11.2018. godine;
  • polaganje prijemnog ispita je 19.11.2018. godine sa početkom u 9,00 časova;
  • objavljivanje rezultata konkursa je do 20.11.2018. godine do 14,00 časova;
  • upis primljenih kandidata počinje 21.11.2018. godine a završava 23.11.2018. godine.

Prilikom upisa/prijave na drugom ciklusu studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta i to:

  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
  • Orginal ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija, odnosno osnovnom studiju;
  • Uvjerenje o položenim ispitima na prvom ciklusu studija odnosno osnovnom studiju;
  • Nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirao na drugom fakultetu);
  • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (60,00 KM).

Visinu školarine na drugom ciklusu studija utvrdila je Vlada Srpske i ista za redovne sufinansirajuće studente iznosi 880 KM, a za vanredne 1.500 KM.

Na osnovu svih kriterijuma (prethodni uspjeh i kvalifikacioni test) uređuje se rang-lista na osnovu koje se vrši upis.

Kvalifikacioni test je sastavljen iz pitanja iz informatičke oblasti.

Informator u kome se nalazi Formular za prijavu na konkurs, kao i pitanja za pripremu kvalifikacionog ispita, nalaze se u skriptarnici Fakulteta.