Start / Fakulteti i Akademije / Brucoški čas u akademskoj 2018/19. godini na Saobraćajnom fakultetu

Brucoški čas u akademskoj 2018/19. godini na Saobraćajnom fakultetu

Nastava u akademskoj 2018/19. godini započela je danas, brucoškim časom u velikom amfiteatru Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Novim studentima pozdravnu riječ uputio je dekan Saobraćajnog fakulteta doc. dr Zoran Ćurguz. Tom prilikom on je pročitao obraćanje Rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Steve Pašalića a povodom početka nove akademske godine.

O nastavnom procesu i naučno-istraživačkom radu govorili su prodekani fakulteta doc.dr Miroslav Kostadinović i doc. dr Bojan Marić.

Na kraju, o radu i aktivnostima Saveza studenata Saobraćajnog fakulteta studente je upoznala potpredsjednica Saveza Joka Gajić.