Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala“ LOT1 za potrebe Mašinskog fakulteta Istočno Sarajevo

Prilog: Оdluka (PDF)