Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala“ LOT2 za potrebe Mašinskog fakulteta Istočno Sarajevo

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala“ LOT2 za potrebe Mašinskog fakulteta Istočno Sarajevo

Prilog: Оdluka (PDF)