Pismeni poziv za dostavlјanje ponuda za javnu nabavku: „Smještaj učesnika Međunarodnog simpozijuma Agrosym Jahorina 2018“ za potrebe Polјoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo

Prilog: Poziv