Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Smještaj gostujućih profesora Polјoprivrednog fakulteta na lokaciji Vlasenica“ za potrebe Polјoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Smještaj gostujućih profesora Polјoprivrednog fakulteta na lokaciji Vlasenica“ za potrebe Polјoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo

Prilog: Odluka (PDF)