Start / Sva Obavještenja / Preliminarni rezultati prijemnog ispita

Preliminarni rezultati prijemnog ispita

Preliminarni rezultati prijemnog ispita, održanog 2. jula 2018. godine, za upis na organizacione jedinice Univerziteta u Istočnom Sarajevu u akademskoj 2018/2019. godini.

  1. Ekonomski fakultet Pale
  1. Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški“ Foča
  1. Tehnološki fakultet Zvornik
  1. Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
  1. Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
  1. Saobraćajni fakultet Doboj
  1. Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

      8. Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

     9. Medicinski fakultet Foča

     10. Pravni fakultet Pale

     11. Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

     12. Filozofski fakultet Pale

     13. Pedagoški fakultet Bijeljina

     14. Ekonomski fakultet Brčko

     15. Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale

     16. Muzička akademija Istočno Sarajevo

     17. Akademija likovnih umjetnosti Trebinje

Lista će biti ažurirana do objavlјivanja konačnih rezultata prijemnog ispita na svim organizacionim jedinicama Univerziteta u Istočnom Sarajevu.