Start / Sva Obavještenja / Pismeni poziv za dostavlјanje ponuda za javnu nabavku: „Nabavka usluge restorana i posluživanje hranom povodom Dana Fakulteta i promocije diplomiranih studenata“ za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Pale

Pismeni poziv za dostavlјanje ponuda za javnu nabavku: „Nabavka usluge restorana i posluživanje hranom povodom Dana Fakulteta i promocije diplomiranih studenata“ za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Pale

Prilog: Poziv