Poziv za dostavlјanje ponuda za javnu nabavku usluga hotelskog smještaja i hrane za profesore i usluga smještaja u kampu za studente, za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Pale

Prilog: Poziv (PDF)