Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka ugostitelјskih usluga povodom održavanja naučnog skupa EKONBIZ“ za potrebe Fakulteta poslovne ekonomije Bijelјina

Prilog: Оdluka (PDF)