Start / Sva Obavještenja / Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku: „Nabavka ogrevnog drveta“ za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Pale

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku: „Nabavka ogrevnog drveta“ za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Pale

Prilog: Оbrazac (PDF)