Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: “Nabavka usluga kolektivnog osiguranja studenata” za potrebe Saobraćajnog fakulteta Doboj