Start / Sva Obavještenja / Prof. dr Stevo Pašalić rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prof. dr Stevo Pašalić rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prof. dr Stevo Pašalić izabran je za rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu na sjednici Senata održanoj 22. marta 2018. godine. Za konkurs za izbor rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu prijavila su se dva kandidata koja su ispunjavala sve uslove. Od 28 članova Senata, 20 je glasalo za izbor rektora Pašalića.

Prof. dr Stevo Pašalić izabran je 2. oktobra 2017. godine na funkciju vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Rektor Pašalić je redovni profesor na Pedagoškom fakultetu Bijelјina Univerziteta u Istočnom Sarajevu.