Start / Sva Obavještenja / Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku: „Nabavka usluga smještaja gostujućih profesora na lokaciji Bijelјina“ za potrebe Polјoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku: „Nabavka usluga smještaja gostujućih profesora na lokaciji Bijelјina“ za potrebe Polјoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo

Prilog: Оbrazac (PDF)