Start / Fakulteti i Akademije / Program za stipendiranje mladih istraživača  

Program za stipendiranje mladih istraživača  

Univerziteti grupe Coimbra nude kratkoročne posjete mladim istraživačima iz institucija visokog obrazovanja iz zemalјa u evropskom okruženju (uklјučujući BiH).

Glavni cilј ovog stipendijskog programa je omogućiti naučnicima da obave istraživanje u oblastima u kojima su angažovani u njihovoj matičnoj ustanovi, kao i da im pomognu u uspostavlјanju akademskih i istraživačkih kontakata.

Program je namijenjen mladim istraživačima rođenim 1. januara 1983. godine ili kasnije.

Aplikanti bi trebalo da budu državlјani i sadašnji stanovnici u jednoj od zemalјa koje su podržane programom, kao i da budu aktuelni akademski članovi osoblјa na univerzitetu smještenom u jednoj od kvalifikovanih zemalјa ili ekvivalentnoj visokoškolskoj ustanovi.

Rok za prijavu je 16. mart 2018. godine.

Detalјi o grantovima, kriterijumima za kvalifikaciju i podnošenju prijave dostupni su na linku:

http://www.coimbra-group.eu/activities/scholarships