Interni konkurs za izbor dekana Mašinskog fakulteta Istočno Sarajevo

Prilog: Konkurs (PDF)