Start / Sve Aktuelnosti / Dobrodošlica brucošima i svim studentima Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Dobrodošlica brucošima i svim studentima Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Poštovani brucoši  i studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu,

Imam prijatnu dužnost i posebno zadovoljstvo da vas pozdravim u ime svih zaposlenih na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, naravno i u moje lično ime, a povodom početka nove akademske 2017/2018. godine.  Univerzitet u Istočnom Sarajevu je jedan od prvih akreditovanih univerziteta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i jedan od prvih univerziteta koji je u svom radu prihvatio principe „Bolonjske deklaracije“, koji se realizuju u evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Univerzitet je opredijeljen za razvoj i jačanje institucionalnih kapaciteta koji će dovesti do ostvarivanja ključnih ciljeva visokog obrazovanja i razvoja i postizanja projektovanih kompetencija i ishoda učenja svih učesnika u nastavno-naučnom procesu, a posebno studenata.

Ako pregledate  naše stranice možete saznati o organizaciji našeg Univerziteta, aktivnostima i projektima naših studenata, o studijama i predmetima koje studiraju naši studenti. Na stranicama je moguće pronaći i najave događanja na Univerzitetu, informacije o kontaktima našeg osoblja i nastavnika koji vam stoje na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa Univerzitetom i studiranjem na njemu.

Izvrsnost se manifestuje kroz naše studijske programe, odnos prema studentima, afirmaciju stečenog znanja i njegove primjenjivosti u svakodnevnom životu.

Informatička opremljenost Univerziteta je zadovoljavajuća i kreirana je u skladu sa stvarnim potrebama studenata u procesu sticanja novih znanja, koja će biti ključna kvalifikacija za obavljanje poslova u realnoj praksi u budućnosti.

Ukupni  resursi  Univerzitetu pružaju sigurnu garanciju za sticanje novih znanja i vještina.

Naš  cilj je obrazovanje kreativne populacije koja neprekidno usvaja i stvara nova znanja.

Želimo se otvoriti kroz partnerski odnos prema drugim visokoškolskim ustanovama, prije svega kroz najvažniji uslov, a taj uslov je kvalitet.

DOBRO DOŠLI!        

                                                                                                                                                                         V.D. REKTORA

                                                                                                                                                                 Prof. dr Stevo Pašalić