Тендери и јавне набавке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка мултифункционалног мјерног уређаја за мјерење струје, напона (фазног и линијског), фреквенције, cos φ са приказом величина по фазама R-S-T “ за потребе Електротехничког факултета

Прилог: Одлука

Прочитајте