Образац реализације уговора за јавну набавку “Набавка услуга штампања” за потребе Ректората Универзитета у Источном Сарајеву