Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку заједничке јавне набавке са референцом: Набавка рачунарске опреме за Универзитет у Источном Сарајеву, Свеучилиште у Мостару, Универзитет у Сарајеву, Универзитет у Тузли и Универзитет у Зеници, као партнере у Еразмус плус пројекту “Development of part-time and short cycle studies in higher education in Bosnia and Herzegovina / PARTISH” ЛОТ 5 – Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта PARTISH за потребе Универзитета у Зеници

Прилог: Одлука