Образац реализације уговора за јавну набавку “Набавка пелета” за потребе Педагошког факултета у Бијељини