Конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија у академској 2021/2022. години

Министарство  за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске расписало је Конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству из Фонда „Др Милан Јелић“ у академској 2021/2022. години.

а) студентима II циклуса студија – укупно 7 (седам) стипендија у износу од по 5.000,00 КМ (петхиљада конвертибилнихмарака):

 – 1 стипендијa студентима техничких наука,

– 1 стипендијa студентима природних наука,

– 1 стипендијa студентима медицинских и здравствених наука,

– 1 стипендијa студентима пољопривредних наука,

– 1 стипендија студентима друштвених наука,

– 1 стипендија студентима хуманистичких наука и

– 1 стипендија студентима умјетности.

б) студентима III циклуса студија –  укупно 7 (седам) стипендија у износу од по 10.000,00 КМ (десетхиљада конвертибилнихмарака):

 -1 стипендија студентима техничких наука,

– 1 стипендија студентима природних наука,

– 1 стипендија студентима медицинских и здравствених наука,

– 1 стипендија студентима пољопривредних наука,

– 1 стипендија студентима друштвених наука,

– 1 стипендија студентима хуманистичких наука и

– 1 стипендија студентима умјетности.

Конкурс је отворен до 01.06.2022.године

Детаљне информације о Конкурсу, општим условима, критеријумима, потребној документацији, року и условима за прикупљање документације, као и начину и року подношења пријаве можете пронаћи на страници Владе Републике Српске.

Линк за пријаву на конкурс: https://eprijava.vladars.net/login

Корисничка документација

Правилник о додјели стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству

Формула за израчунавање еквивалентних оцјена