Одржана 5. сједница Управног одбора

У петак, 15. априла 2022. године, у просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву одржана је 5. сједница Управног одбора Универзитета на којој је изабран замјеник предсједника Управног одбора.

На сједници су именоване дисциплинске комисије за утврђивање одговорности радника.

Донијета је одлука  о утврђивању висине накнаде за трошкове штампања диплома и промоције доктора наука у 2022. години, на Универзитету у Источном Сарајеву.

Усвојене су допуне Трошковника за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2021/2022. годину.

Усвојен је Правилник о поступку заштите од узнемиравања на раду на Универзитету у Источном Сарајеву.

На сједници је усвојен Извјештај о Интерној ревизији Универзитета у Источном Сарајеву и чланица Универзитета за 2021. годину.

Усвојен је Извјештај о финансијском пословању Универзитета у Источном Сарајеву и чланица Универзитета за 2021. годину.

Такође, усвојен је Извјештај о проведеним јавним набавкама Универзитета у Источном Сарајеву и чланица Универзитета за 2021. годину.