Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка услуга дератизације“ за потребе Ректората Универзитета у Источном Сарајеву

Прилог: Образац