Образац реализације уговора за јавну набавку “Набавка услуга дератизације” за потребе Ректората Универзитета у Источном Сарајеву