Јавни конкурс за избор и именовање чланова – представника академског особља у Управни одбор Универзитета у Источном Сарајеву

Прилог: Jaвни конкурс