Одржана 48. сједница Управног одбора

На 48. сједници Управног одбора, одржаној 6. септембра 2021. године у просторијама Ректората, усвојена је информација о Приједлогу за израду Ребаланса буџета Републике Српске за 2021. годину, као и Информација о изради Финансијског плана за период 2022-2024. године.

Разматрани су приговори радника на одлуке и рјешења ректора Универзитета у Источном Сарајеву.

На данашњој сједници је разматран и усвојен Приједлог Правилника о измјенама и допунама Правилника о поступку, условима и начину награђивања академског особља Универзитета у Источном Сарајеву за остварене посебне резултате у научноистраживачком и умјетничком раду.

Усвојене су измјене и допуне Плана јавних набавки за 2021. годину.

Чланови Управног одбора разматрали су и друга текућа питања.