Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку за јавну „Набавка горива“ за потребе Економског факултета Брчко

Прилог: Одлука