Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка и уградња клима уређаја“ за потребе Електротехничког факултета Источно Сарајево

Прилог: Образац