Инструкција ресорног Министарства о начину одржавања наставног процеса на даљину

Инструкција Министарства за научнотехнолошкиразвој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске