Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка гријалица“ за потребе Електротехничког факултета

Прилог: Одлука