Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка материјала за одржавање чистоће“ за потребе Електротехничког факултета

Прилог: Одлука