Јавни конкурс за избор члана Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву из реда административно-техничког особља

Прилог: Конкурс