Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка горива за путнички аутомобил“ за потребе Машинског факултета Источно Сарајево

Прилог: Одлука