Старт / Вијести - Педагошки факултет / Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка услуга колективног осигурања запослених“ за потребе Педагошког факултета у Бијељини

Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка услуга колективног осигурања запослених“ за потребе Педагошког факултета у Бијељини

Прилог: Образац