Старт / Вијести - Педагошки факултет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка услуга колективног осигурања зпослених“ за потребе Педагошког факултета Бијељина

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка услуга колективног осигурања зпослених“ за потребе Педагошког факултета Бијељина

Прилог: Одлука