Старт / Сва Обавјештења / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка канцеларијског материјала“ за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Пале

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка канцеларијског материјала“ за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Пале

Прилог: Одлука