Старт / Сва Обавјештења / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка услуге штампања” за потребе Правног факултета Пале

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка услуге штампања” за потребе Правног факултета Пале

Прилог: Одлука